När du ska föda barn kan du välja mellan att föda naturligt och att göra det med kejsarsnitt. Det är inte alltid ett frivilligt val utan av olika anledningar kan man tvingas till ett kejsarsnitt. Några vanliga orsaker är att barnet ligger felvänt och inte vill vända på sig eller att moderkakan sitter på ett sätt så att en vaginal förlossning inte är möjligt. Om detta skulle vara fallet får du reda på det i god tid av din barnmorska och kan börja ställa in dig på denna typ av förlossning.

Kejsarsnitt på grund av förlossningsrädsla

De exempel som vi nämnde ovan brukar kallas kejsarsnitt av medicinska skäl. Det finns även många kvinnor som väljer kejsarsnitt på grund av förlossningsrädsla. Det kan bero på en tidigare förlossning eller bara en underliggande rädsla. Om detta är fallet brukar man få gå i en slags terapi så snart man är gravid där man får chansen att bearbeta sin rädsla för att klara av att föda vaginalt. Skulle detta inte ge resultat är det möjligt att man får sitt kejsarsnitt beviljat. Om ett kejsarsnitt blir beviljat brukar man få ett datum som ligger cirka två veckor innan beräknat förlossningsdatum. Är du inställd på kejsarsnitt kan du alltså räkna med att din nya familjemedlem kommer lite tidlignleftigare än väntat.

Vad är ett kejsarsnitt?

Ett kejsarsnitt betyder i stora drag att läkaren gör ett snitt i mammans mage och plockar ut barnet. Mamman kan antingen vara sövd under operationen eller bedövad med ett skynke mellan ansikte och mage. Det sistnämnda har fördelen att barnet kan komma upp på mammans bröst så snart operationen är färdig. Pappan brukar också få vara med under operationen så länge det sker under planerade omständigheter. Om det handlar om ett akut kejsarsnitt är det inte alltid fallet. Kejsarsnitt är faktiskt inte så jättevanligt i Sverige, till exempel under år 2015 var det bara 17 % av alla födslar som utfördes med kejsarsnitt.

Ett kejsarsnitt tar normalt mellan en kvart upp till en timme lite beroende på situationen. Från det att operationen påbörjas tar det inte mer än ett par minuter innan barnet är ute. Sedan ägnas resten av operationen åt att sy ihop mage och livmoder efter snittet. Om du har gjort ett kejsarsnitt kommer du få ett ärr över magen. Det brukar dock blekna och bli mindre under åren, dessutom är det något att vara stolt över som mamma. Var beredd på att det tar lite tid att återhämta sig och läka efter ett kejsarsnitt. Det är viktigt att lyssna på kroppen och inte överanstränga sig på något sätt. Om man har gjort ett kejsarsnitt brukar man få stanna kvar någon dag extra på sjukhuset.