Lider du av missbruksproblem eller känner du någon som gör det och som är gravid? I så fall kan det vara bra att veta varför man bör ta tag i det innan man ska föda och hur man kan gå tillväga för att få hjälp. Det kan nämligen vara väldigt riskabelt att vara alkohol- eller drogpåverkad när det är dags att föda.

Hur missbruket kan påverka förlossningen och fostret

När man har ett missbruksproblem påverkar det inte andra, förutom på ett emotionellt plan. Men när man är gravid blir en oskyldig individ påverkad fysiskt av allt man gör med sin egen kropp. Fostret påverkas av allt som mamman får i sig, oavsett om det är bra och hälsosam mat eller i värsta fall droger. Ett barn kan därför födas med missbruksproblem redan innan det har kommit ut ur magen. Men att lida av missbruksproblem under graviditeten påverkar inte bara fostret utan kan även bli ett problem när det är dags att föda. Hos Ljungsjöberg kan du få hjälp med missbruket innan förlossningen.

Om en kvinna kommer in till förlossningen och är påverkad av substanser som gör att hon inte kan hantera förlossningen på rätt sätt, kan det leda till stora problem både för henne själv och för fostret. En förlossning är en väldigt dramatisk upplevelse och om kvinnan inte är vid sina sinnens fulla bruk under förlossningen kan det leda till att hon blir utåtagerande eller självdestruktiv. Det kan dessutom vara livsfarligt att ge kvinnan nödvändig smärtlindring om hon redan har andra substanser i kroppen.

Att utföra kejsarsnitt på en påverkad person är inte heller optimalt, men det kan ibland vara nödvändigt. Men att söva ner en påverkad person för att genomföra ett kejsarsnitt kan vara förenat med livsfara och ett kejsarsnitt kan i så fall bara genomföras med lokalbedövning. I värsta fall kan kvinnan behöva bältas för att ingreppet ska kunna genomföras ordentligt.