Lustgas är en av de vanligaste smärtlindringarna som används under graviditeten. Du andas då in ett läkemedel med hjälp av en mask vilket får dig att slappna av och på så sätt känna mindre smärta. Dock är det individuellt om man tycker den hjälper eller inte. Många använder den endast för att kunna fokusera på något annat under värkarbetet. I nuläget finns det inte heller några restriktioner mot att använda lustgas under COVID-19 vilket kan vara bra att veta om du snart ska föda.

Hur fungerar lustgasen?

Varje gång du får en värk ska du andas genom en mask som du själv eller din partner håller i. Du får bäst effekt om du andas in gasen så tidigt som möjligt i en värk. Detta eftersom det är en liten fördröjning på effekten från lustgasen. Ta djupa andetag in i masken så länge som du befinner dig en i värk. Tänk på att alltid andas in i masken så lustgasen inte går ut i rummet. När du inte är inne i en värk ska du andas som vanligt utan mask. Om du inte förstår hur du ska använda masken kommer personalen att visa dig. Det finns även olika styrkor på lustgasen och man brukar börja lågt för att eventuellt höja dosen. En del väljer att kombinera lustgasen med andra typer av smärtlindring, andra har den som det enda alternativet. Det är ingen idé att sätta in lustgas förrän värkarna är regelbundna och lite starkare. Därför får du inte lustgas förrän du är på förlossningen.